welcome bij MaReVin

Uitvoering van verificatie
en beoordeling

over ons

MaReVin is een stichting opgericht op 6 oktober 2017 als uitvoeringsorgaan van verificaties ten behoeve van beoordeling van conformiteit.

De stichting MaReVin heeft ten doel het toetsen van de vakbekwaamheid van personen en het toekennen van certificaten, diploma's en andere bewijzen van vakbekwaamheid, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel te bereiken onder meer door het ontwikkelen en organiseren van examens en het maken van examen- en volgsystemen.

Voor certificatie van vakbekwaamheid in de elektrotechniek heeft MaReVin een overeenkomst met de certificatie-instelling Aestimavi voor examinering van de Stipel schema’s. De stichting Stipel (Stichting Persoonscertificatie voor de Energietechniek) heeft ten doel “het bieden van een infrastructuur voor certificatie van vakbekwaamheid van personen werkzaam in de energietechniek”. (www.stipel.nl)

Voor certificatie van vakbekwaamheid in de industriële robotisering heeft MaReVin een overeenkomst met de certificatie-instelling NIL (Nederlands Instituut voor Lastechniek) voor examinering van de FIR schema’s. De stichting FIR (Fieldlab Industriële Robotica) heeft ten doel “het bieden van een opleidingsplatform en certificeringsmethodiek op het gebied van gerobotiseerde bedrijfsprocessen”. (www.fieldlabir.nl)

Voor overige ontwikkelingen op het gebied van uitvoering van verificaties en verificatietechnieken komen wij binnen enkele maanden in beeld.

meer weten
over Marevin?

contact us

Branderweg 15A
8042 PD Zwolle
+31 (0)85 401 22 99