Marevin. Examenbureau voor SCIOS-scopes.

Stichting Marevin
Lippestraat 3
(tweede verdieping)
8028 PS ZWOLLE

Tel.: 085 4012299

www.Marevin.nl
info@Marevin.nl

Stichting Marevin verzorgt namens SCIOS (www.SCIOS.nl) examinering van de scopes 8, 9, 10 en 12 (incl. Periodieke Kennistoetsen).
Dit gebeurt in Berkel en Rodenrijs, Vlissingen en Zwolle.

Deelname na aanmelding en examenbevestiging.

Prijzen gelden per kalenderjaar.

Marevin behoudt zich het recht voor om examen-evenementen te verplaatsen (bijv. bij onverwachte uitval van examen-medewerkers of bij overmacht.)

Marevin geeft gevolg aan de geldende Corona-maatregelen; deze hebben o.a. betrekking op de maxima van aantallen gelijktijdige examenkandidaten per locatie en voor praktijkexamens.

(c) 2021 Stichting Marevin